Kystlab-PreBIO AS tilbyr inneklimaundersøkelser

  • Er dere mange som deler på inneluften?
  • Lurer dere på om ventilasjonsanlegget fungerer som det skal?
  • Er det spesielt mye støy på enkelte rom?
  • Mistenker dere at støyen kan komme av rommets utforming, og ikke nødvendigvis bruken?
  • Er det dårlig lys på enkelte rom?

Kystlab-PreBIOs inneklimaundersøkelse gir svar

 

 

 

CO2-målinger: Måling av CO2 benyttes som en indikator på hvordan ventilasjonen fungerer. Høye nivåer av CO2 indikerer et dårlig inneklima. Målingen vil foregå i løpet av et døgn. Resultatet vil bli sett på i forhold til anbefalt normverdi satt av Folkehelseinstituttet.
Støymålinger: Støy er definert som uønsket lyd, og oppleves som slitsomt for barn og voksne. Vi foretar målinger av rommets akustikk/gjenklang, slik at dere kan få svar på om de bygningsmessige forholdene er tilpasset aktiviteten. Det kan også utføres måling av støy fra tekniske installasjoner.  
Lysmåling: God belysning og tilgang på dagslys er viktig og av stor betydning for helse og trivsel. Det kan gjøres lysmålinger i alle oppholdsrom. Resultatene vil kommenteres i forhold til fastsatt grenseverdi.

 

Dokumentasjon

Målingene vil gi virksomheten dokumentasjon som vil være til nytte ved vedlikeholdsplaner, og eventuelle driftsmessige forbedringer. 

Pris på forespørsel.

 

For mer informasjon:

Rolf Erik Nustad

Rådgiver Miljørettet Helsevern

Tlf: 92 47 82 92

E-post: ren@kystlab.no

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden