Siste nytt om fusjonen

Fusjonen mellom Kystlab AS og PreBIO AS er ferdig behandlet i Brønnøysundregistrene.

For våre kunder vil endring i navn, organisasjonsnummer (tidligere PreBIO AS) og forretningsadresse (tidligere Kystlab AS) på svarbrev og faktura være de første synlige endringene. 

Har du spørsmål i denne saken eller om annet innen vårt tjenestetilbud; ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale kontor i Kystlab-PreBIO som du finner her.

 

 

 

Med 9 avdelinger fra Sunnmøre i sør til Mosjøen i nord gir dette en lokal tilstedeværelse, beredskap og kundenærhet som er unik i laboratoriebransjen i Norge.

Kjernevirksomheten for begge selskaper har vært laboratorieanalyser innen vann, mat og miljøprøver, og det skal det fortsatt være i Kystlab-PreBIO AS, som blir navnet på det sammenslåtte selskapet. 

Vedtaket om fusjonen ble gjort 15. juli i Trondheim, der Kystlab og PreBIO avholdt sine respektive generalforsamlinger. Kystlab er det overtakende selskapet, mens daglig leder for PreBIO AS, Preben Aune, er daglig leder for det sammenslåtte selskapet.

Bildekart.jpg

 

De siste årene har bransjen vært i en sterk markedsorientert endring. Partene er av den oppfatning at en sammenslått virksomhet vil være sterkere rustet til å møte de utfordringer man må forvente i markedet fremover. Vi mener derfor at en sammenslåing gir oss mulighet til å øke bredden i tjenestetilbudet til våre kunder. Det innebærer også at selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet, og dermed blir bedre i stand til effektivt å betjene kunder med både landsdekkende, regionale og lokale behov. 

Kystlab-PreBIO AS vil ha organisasjonsnummer 986 208 933 og forretningsadresse; Axel Sellægsvei 3, 7805 Namsos. Postadresse er Postboks 433, Sentrum 7801 Namsos.

Bredden i tjenestetilbudet vil øke ytterligere, etterhvert som selskapet tar i bruk nye metoder og instrumenter på tvers av avdelingene for å være helt i front i utviklingen innenfor de områdene som er viktige for våre kunder. Begge selskaper er kjent for kundenære og fleksible tjenester. Våre eksisterende kunder skal møte de samme folkene, samt oppleve den samme kvaliteten og særegne servicen som før!

Har du spørsmål i denne saken eller om annet innen vårt tjenestetilbud; ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale kontor i Kystlab-PreBIO som du finner her.

 

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden