Kystlab AS og PreBIO AS fusjonerer og danner Midt-Norges største laboratorieselskap!

Kjernevirksomheten for begge selskap har vært laboratorieanalyser innen vann, mat og miljøprøver, og det skal det fortsatt være i Kystlab-PreBIO, som blir navnet på det sammenslåtte selskapet. Med 9 avdelinger fra Sunnmøre i sør til Mosjøen i nord gir dette en lokal tilstedeværelse, beredskap og kundenærhet som er unikt i laboratoriebransjen i Norge. Samtidig vil bredden i tjenestetilbudet øke. Videreutvikling av tjenester innen rådgivning, kurs og seminar blir noe av det første man tar tak i. 

Vedtaket om fusjon ble gjort 15. juli i Trondheim, der Kystlab og PreBIO avholdt sine respektive generalforsamlinger. Kystlab blir det overtakende selskapet, mens daglig leder for PreBIO, Preben Aune, blir daglig leder for det sammenslåtte selskapet. Aune er tydelig på å være tro mot eksisterende filosofi: «Begge selskap er kjent for kundenære og fleksible tjenester, og våre eksisterende kunder skal møte de samme folkene og den samme kvaliteten og særegne servicen som før!» 


Totalt vil Kystlab-PreBIO AS, inkl datterselskaper, ha over 50 ansatte og en omsetning på over 50 mill i 2014. 

Last ned fullstendig pressemelding her...


Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden