Kystlab gratulerer datterselskap med akkrediteringen

"Med denne akkrediteringen på plass får selskapet et stort løft og vi blir en enda mer konkurransedyktig bedrift i bransjen" uttaler Daglig leder i Fiske-Liv AS, Liv Birte Rønneberg. Her er akkredteringsteamet fra venstre Sondre Veberg Larsen (Rådgiver miljø), Vegard Aambø Langvatn (Fagansvarlig rådgiver miljø), Liv Birte Rønneberg (Daglig leder), Svein Olav Humberset (Rådgiver miljø) og Inger Mundheim (Kvalitetsleder miljø).

Fiske-Liv AS er et Fiskehelse og Miljøselskap som er lokalisert med flere avdelinger i Møre og Romsdal: Molde, Ålesund og Dragsund (Søre Sunnmøre). Selskapet har per i dag 10 ansatte og er eid 80% av Kystlab AS.

Fiske-Liv AS er fra 3. juni 2014 akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking i henhold til ISO/IEC 17025.

Fiske-Liv AS er nå et av de få selskapene i Norge som kan foreta akkreditert prøvetaking, faglig vurdering og fortolkning, blant annet for oppdrettsnæringen, MOM B- og MOM C-undersøkelser (matfiskanlegg, overvåkning og modellering), samt i sammenheng med utslipp og avløp fra industri og kommunale anlegg.

Selskapet har 10 års erfaring med denne type undersøkelser og det geografiske hovedområdet er i Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane. Bedriften har også en betydelig kundemasse i andre deler av landet og har utført oppdrag utenfor landegrensene.

Kontaktperson: Vegard Aambø Langvatn på Mobil: 92 47 89 92, Epost: vegard.langvatn@fiske-liv.no

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden