Kystlab med omfattende inneklimaundersøkelse

Avdelingsingeniør Bertil Skaar, her avbildet ved nyrenovert skolekjøkken på Vatne ungdomsskole, sier at

«samarbeidet med Kystlab har vært svært bra gjennom hele prosessen, og at rapportene de nå sitter igjen med gir en god oversikt over hva som må prioriteres fremover når det gjelder kommunens skoler og barnehager».

Kystlab utførte høsten 2013 en omfattende inneklimaundersøkelse for Haram kommune.

Der kartla vi inneklimaet for totalt 10 barne- og ungdomsskoler samt 4 barnehager.

Følgende målinger ble utført:

  • Gjenklang
  • Lyd fra tekniske installasjoner
  • Lys
  • CO2
  • Relativ luftfuktighet
  • Temperatur
  • I tillegg hadde vi ansvaret for utplasseringen av sporfilmer for radonmåling

Dette pilotprosjektet har vært en nyttig erfaring for oss, og et skritt videre i riktig retning i å videreutvikle våre inneklima-tjenester.

Haram kommune fikk overlevert alle rapportene på slutten av fjoråret, og i januar i år hadde vi et sluttmøte med blant andre Bertil Skaar(avdelingsingeniør eiendom) samt enhetsleder for eiendom og teknisk drift, enhetsledere for skoler og barnehager samt teknisk-hygienisk ingeniør for miljørettet helsevern i kommunen.

Kystlab tar på seg lignende oppdrag, der god kommunikasjon underveis og rask levering av rapporter er viktige faktorer for oss. Vi skreddersyr undersøkelsen for små eller store kunder.

 

For mer informasjon:

Rolf Erik Nustad Rådgiver Miljørettet Helsevern

Tlf: 92 47 82 92 E-post: ren@kystlab.no www.kystlab.no

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden