Hjelp til kvalitetsarbeidet?

I tillegg til å utføre vann- og næringsmiddelanalyser, så bistår Kystlab bedrifter med å utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for næringsmiddelsikkerhet.

Vi fokuserer på å gjøre ting enkelt, og sørger for at systemet blir tilpasset bedriftens størrelse og struktur. Vårt personell har fiskerifaglig utdanning og praksis, og har lang erfaring med rådgivning og tilsynsarbeid (blant annet fra Mattilsynet).

Vi kan hjelpe til med å:

  • Utvikle kvalitetssystem (Eks: IK-Mat, HACCP, BRC).
  • Oppdatere system ved behov for endringer. 
  • Gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner.
  • Utvikle prøvetakingsplaner og bistå ved prøveuttak.
  • Gjennomføre opplæring innen hygiene og HACCP.
  • Være innleide kvalitetsledere i bedrifter ved behov.

Ta nærmere kontakt med: 

Svein Gunnar Drabløs, Fagansvarlig Rådgiver Trygg Mat

Tlf: 92 47 90 92 E-post: sgd@kystlab.no  www.kystlab.no

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden