Inneklimaundersøkelser i barnehager

Luften er fri for alle, men hvor mange må dele på den? Inneklimaundersøkelser i barnehager har blitt en av Kystlabs fanesaker høsten 2013.

  • Er dere mange som deler på inneluften?
  • Lurer dere på om ventilasjonsanlegget fungerer som det skal?
  • Er det spesielt mye støy på enkelte rom?
  • Mistenker dere at støyen kan komme av rommets utforming, og ikke nødvendigvis bruken?
  • Er det dårlig lys på enkelte rom?


Kystlabs inneklimaundersøkelse gir barnehagen svar

CO2 -målinger: Måling av CO2 benyttes som en indikator på hvordan ventilasjonen fungerer. Høye nivåer av CO2 indikerer et dårlig inneklima. Målingen vil foregå i løpet av en dag i opptil to utvalgte rom.
Resultatet vil bli sett på i forhold til anbefalt normverdi satt av Folkehelseinstituttet.

Støymålinger: Støy er definert som uønsket lyd, og oppleves som slitsomt for barn og voksne. Vi foretar målinger av rommets akustikk/gjenklang, slik at dere kan få svar på om de bygningsmessige forholdene er tilpasset aktiviteten i barnehagen. Det kan også utføres måling av støy fra tekniske installasjoner.
Det kan tilsammen foretas opptil fire målinger.

Lysmåling: God belysning og tilgang på dagslys er viktig og av stor betydning for helse og trivsel. Det vil gjøres lysmålinger i alle oppholdsrom og i stellerom. Resultatene vil kommenteres i forhold til fastsatt grenseverdi.

 

Dokumentasjon for barnehagen

Målingene vil gi virksomheten dokumentasjon som vil være til nytte ved vedlikeholdsplaner, og eventuelle driftsmessige forbedringer. Kystlab tilbyr fastpris på inneklimaundersøkelse. 

Dette inkluderer forarbeid, befaring og rapport.
Pris på forespørsel.

 

For mer informasjon:

Rolf Erik Nustad
Rådgiver Miljørettet Helsevern

Tlf: 92 47 82 92
E-post: ren@kystlab.no

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden