Kystlab AS utfører barnehagetilsyn

I disse dager har media fokus på manglende tilsyn i landets barnehager. Kystlab AS vil orientere om at vi utfører denne tjenesten på oppdrag fra kommunene. Sammen med kommunelegene i våre samarbeidskommuner sikrer vi at virksomhetene får regelmessig besøk!

Tilsynene utføres på bakgrunn av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynsplaner er utarbeidet i samarbeide med kommunene, og barnehager ligger for tiden inne med tilsyn annenhvert år. Kystlab AS planlegger, utfører og følger opp tilsynene. Tilsynsmyndigheten ligger hos kommunelegen.

Media setter fokus på at mange barnehager drives med brudd i forhold til lov eller forskrift, så vil vi gjerne presisere at selv om det rapporteres avvik fra tilsynene våre, så er ikke dette ensbetydende med at barnehagene blir drevet uansvarlig. Det er helt naturlig at det avdekkes avvik og når disse rettes opp innen fristen, fungerer driften tilfredsstillende.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er gitt i form av funksjonskrav, det vil si at forskriften gir rom for fleksibilitet og at tolkninger kan tilpasses lokale forhold med det for øye å finne de beste løsningene for barna. Et av hovedmålene med forskriften er virksomhetene selv skal innarbeide en systematikk for å kartlegge forbedringsområder for barnas sikkerhet og arbeidsmiljø. Det er så klart ikke positivt med avvik, men det er viktig å ha fokus på at tilsynsrapportene våre også skal være en kilde til forbedring.

 

 

 

 

 

For mer informasjon om barnehagetilsyn gjennomført av Kystlab AS, ta kontakt med oss!

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden