Vi har utarbeidet veileder Trygg Mat Offshore

Hvordan tenke Matsikkerhet om bord i et fartøy?

Hvordan skal vi tolke resultater fra laboratorieprøver?

Hva gjøres når uhellet er ute?

Kystlab har over flere år mottatt verdifulle spørsmål som dette fra våre offshorekunder. Gjennom bedriftsinterne kurs for forpleiningssjefer, stuerter og medicer har vi møtt på flere praktiske problemsstillinger som har utfordret oss. Derfor har vi nå utarbeidet en veileder i prøvetaking og kvalitetssikring, hvor vi forsøker å besvare disse spørsmålene.

 

Veilederen er ment som et verktøy for å komme i gang eller utvikle og forbedre arbeidet som allerede gjøres på dette området, og inneholder blant annet:

  • Risikoer ved tilberedning og servering av mat
  • Hvordan etablere kontrollplaner inkl. relevante laboratorieanalyser av næringsmidler?
  • Hvilke laboratorieanalyser bør benyttes?
  • Hvordan tolke resultatene?
  • Veiledning i å finne årsak
  • Hvordan gjøre tiltak?
Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden