Holdbarhetsforsøk

I vår har det vært et ekstra fokus på holdbarhetsanalyser fra våre kunder i sjømatnæringa. En av disse er Vikenco AS, som har gjennomført en omfattende kartlegging. Line Skov Pettersen er kvalitetsleder ved Vikenco og gir Kystlab rosende omtale i forbindelse med prosjektet. Hun mener det er positivt at hun kan finne denne kompetansen i nærmiljøet.

Holdbarhetsanalyser er i utgangspunktet ikke noe nytt, men antall parametere og omfanget av prøver er spesielt i prosjektet vi har gjort for Vikenco. "Det er spesielt analyser forbundet med struktur (Uelastisitet, bløthet og gaping) som er nytt i dette prosjektet." sier Anne Kristin Gussiås. Gussiås er fagansvarlig innen mikrobiologi i Kystlab, og har over 20 års erfaring fra feltet. Videre sier Gussiås følgende om prosjektet:

"Dette er nyttig erfaring, spennende å kombinere kjent kunnskap i en slik setting. I et prosjekt som dette får man se hvordan bakterieveksten utvikler seg over tid og om det er noen forskjell mellom de ulike lagringsmetodene som benyttes. Sammenhengen mellom mikrobiologiske analyser, tekstur og lukt av produktet blir også gjort synlig på en god måte."

Kunden i fokus

Planlegging og gjennomføring av slike holdbarhetsprosjekt er ofte et samarbeid mellom laboratoriet og kunden. I dette prosjektet har også vår Trygg-Mat-avdeling bidratt - ikke minst i forbindelse med tolking av resultater og utarbeidelse av en konkluderende rapport. Fagansvarlig innen Trygg Mat, Svein Gunnar Drabløs, ser selvsagt positivt på trenden i næringa:

”Det er positivt at aktører i næringen nå benytter seg av den ekspertisen som finnes ved våre laboratorier og gjør grundige holdbarhetsmålinger hvor man kombinerer mikrobiologiske og sensoriske analyser. Dette setter virkelig kunden i fokus og det er spennende for oss å være med på dette. Vi er glade for å ha fått dette oppdraget fra en lokal sjømatprodusent."

Vikenco glad for lokal kompetanse

Vikenco er en av regionens anerkjente foredlingsbedrifter, har levert sjømat siden 1973 og er i dag en del av sjømarkonsernet SalMar. Kvalitetsleder Line Skov Pettersen sier følgende om prosjektet:

"For å imøtekomme stadig større bransje- og kundekrav er vi avhengig av å sikre god mattrygghet på våre produkter gjennom hyppige prøvetakinger. Det er derfor veldig positivt at vi kan benytte en lokal aktør som Kystlab AS til vårt analyseprogram. Vi er svært fornøyd med samarbeidet rundt holdbarhetstestene og verdsetter deres kompetanse, gode kundebehandling og ikke minst deres evne til å være fleksible."

Prosjektet har gitt Pettersen mange svar, noen mer opplagt enn andre, som grafen under viser: Jo lengre fisken er lagret, dess høyere bakterieinnhold blir det.

Holbarhet_NEW.jpg

Vi i Kystlab gleder oss til neste holdbarhetsforsøk - og er glade for at vi får være med å bidra til at våre kunder kan levere den beste og tryggeste sjømaten i markedet!

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden