Ny Drikkevannsforskrift

Ny Drikkevannsforskrift ble gjort gyldig fra 1. januar 2017.
Den nye forskriften finner du her og Mattilsynets veileder til forskriften her.

Noen viktige endringer i Drikkevannsforskriften
Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp. Vannverkseiere skal avdekke hvilke farer som kan være til hinder for å produsere trygt drikkevann.
Det er tydeligere krav til drift og vedlikehold av ledningsnettet. Betegnelsene «Nettkontroll, Enkel Rutinekontroll og Utvidet kontroll» er erstattet av «Prøvegruppe A» og «Prøvegruppe B».

Prøvetakingsplan skal være basert på farekartleggingen og inneholde en oversikt over:

  • Prøvene som er nødvendig for å sikre og vise at vannforsyningssystemet oppfyller kravene
  • Hvor prøvene skal tas, på vannbehandlingsanlegget og i distribusjonssystemet
  • Når prøvene skal tas
  • Hvilke parametere de ulike prøvene skal analyseres for

Beregningen for minstekrav til antall prøver som skal tas ut, er basert på produsert vann per døgn (m3 ).

Kontakt oss for mer informasjon.

Ring oss på 712 50 500 eller legg igjen navn og telefonnummer eller e-post, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden